కరోనా లాక్‌డౌన్‌లో నేను చూసిన సినిమాలు -2

కరోనా కారణంగా అమలు చేసిన లాక్ డౌన్ సమయంలో రెండో విడతగా నేను చూసిన సినిమాలు, వాటి గురించి క్లుప్తంగా నా కామెంట్లు. ఇందులో ఎటువంటి క్రమం లేదు. Palasa 1978 (Telugu) – Prime Video ఈ సినిమాకు ‘రంగస్థలం’తో దగ్గర పోలికలు ఉన్నాయి. రెండూ 70, 80లలో జాతి పేరిట చూపిన వివక్షతనే ప్రధాన అంశంగా కలిగిన సినిమాలు. అయితే, రంగస్థలం ప్రత్యేకంగా ఫలానా వర్గమని చెప్పకుండా అంతర్లీనంగా నడిస్తే, పలాస ప్రత్యేకించి కులాల…

మామ పాటకు ఎన్నెన్ని హొయలో…

భావ, రాగ భాష్యమే పాట. ఈ రెండింటిలో ఏ ఒక్కటి మరో దాని పై ఆధిక్యత చూపించినా పాట రక్తి కట్టదు. సంగీతం గొప్పదా లేక సాహిత్యం గొప్పదా అనే వివాదం ఎప్పుడూ ఉంటుంది. అయితే, ఆ రెండు సరస్వతి దేవికి రెండు కళ్ళు అనేది మాత్రం సత్యం. సినిమా పాటకు పై రెండు లక్షణాలు చాలా అవసరం. ఆ రెండింటినీ సమపాళ్ళలో మేళవించి పాటలు చేసిన సినీ సంగీత దర్శకులలో శ్రీ ‘కె. వి. మహదేవన్’…