కరోనా లాక్‌డౌన్‌లో నేను చూసిన సినిమాలు -2

కరోనా కారణంగా అమలు చేసిన లాక్ డౌన్ సమయంలో రెండో విడతగా నేను చూసిన సినిమాలు, వాటి గురించి క్లుప్తంగా నా కామెంట్లు. ఇందులో ఎటువంటి క్రమం లేదు. Palasa 1978 (Telugu) – Prime Video ఈ సినిమాకు ‘రంగస్థలం’తో దగ్గర పోలికలు ఉన్నాయి. రెండూ 70, 80లలో జాతి పేరిట చూపిన వివక్షతనే ప్రధాన అంశంగా కలిగిన సినిమాలు. అయితే, రంగస్థలం ప్రత్యేకంగా ఫలానా వర్గమని చెప్పకుండా అంతర్లీనంగా నడిస్తే, పలాస ప్రత్యేకించి కులాల…

కరోనా లాక్‌డౌన్‌లో నేను చూసిన సినిమాలు -1

కరోనా కారణంగా అమలు చేసిన లాక్ డౌన్ సమయంలో మొదటి విడతగా నేను చూసిన సినిమాలు, వాటి గురించి క్లుప్తంగా నా కామెంట్లు. ఇందులో ఎటువంటి క్రమం లేదు. Badla (Hindi) – Netflix ఇది చూడక చాలా రోజుల ముందే దీని మాతృక స్పానిష్ సినిమా ఆధారంగా తెలుగులో తీసిన ‘ఎవరు’ చూశాను. ఇది చూసినప్పుడు మూలకథ తెలిసినప్పటికీ కథనం వేరుగా అనిపించింది. అస్సలు బోరు కొట్టలేదు. అలా చూసుకుంటూ వెళ్ళిపోయాను. అయితే, నేను స్పానిష్…