కబాలి (2016)

  మందు కొట్టే అలవాటు లేనివారికి కూడా కిక్కెక్కించే మత్తు “రజినీకాంత్”. మందు పాతబడే కొద్ది దాని ఖరీదు పెరిగినట్టు, వయసు పైబడే కొద్ది రజిని సినిమాలకు అయ్యే ఖర్చు కూడా పెరుగుతోంది. అలాంటి ఓ సినిమానే “కబాలి”. కొందరు దర్శకులు కథను “కథ”గా చెప్పడంలో తడబడతారు కానీ దాన్ని తెరపై అద్భుతంగా ప్రదర్శించగలరు. కొందరేమో “కథ”గా చెప్పినప్పుడు అద్భుతంగా చెప్పగలరు కానీ దాన్ని తెరపై ప్రదర్శించడంలో తడబడతారు. ఈ సినిమా దర్శకుడు “రంజిత్”ని ఈ రెండో…