మలుపు (2016)

ఓ వ్యక్తి ఓ తప్పు చేయడం అందరూ చూశారు. ఆ తరువాత ఆ మనిషి ప్రమేయం లేకుండా జరిగిన మరో తప్పును ఎవరూ చూడలేదు. కానీ మొదటి తప్పు కన్నా రెండవ తప్పుకే పరిణామాలు తీవ్రంగా ఉన్నాయి. మొదటి తప్పు వల్లే ఈ పరిణామాలు వచ్చాయని అందరూ భావించి మొదటి వ్యక్తినే అందరూ దోషిని చేశారు. అసలు రెండవ తప్పు ఎలా జరిగింది, ఎవరు చేశారు అనేదే “మలుపు”. ఆది పినిశెట్టి, నిక్కి గల్రాని జంటగా నటించిన…