మహానటి (2018)

కనిపించే ప్రతి నవ్వు వెనుక సంతోషమే ఉండాలని లేదు. కనిపించే ప్రతి కన్నీటి వెనుక బాధ ఉండాలని కూడా లేదు. సినిమా నటుల విషయంలో ఇది వందశాతం నిజం. తెర మీద వాళ్ళు పంచే ఆనందమే ప్రేక్షకుడికి కనిపిస్తుంది కానీ అక్కడి వరకు రావడానికి వాళ్ళు తెర వెనుక వదిలేసిన విషాదం ఎవరికీ కనబడదు. ఆ విషాదాన్ని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తే, తారలు కూడా భూమి మీద పుట్టినవారే అన్న సంగతి అవగతం అవుతుంది. అసలు ఎప్పుడో…

గుంటూర్ టాకీస్ (2016)

రామాయణం కథను చాలామంది చెప్పారు. అందులో వాల్మీకిది ఒక శైలి, మొల్లది ఇంకో శైలి, గోన బుద్దారెడ్డిది మరో శైలి. మూడు కథలు ఆదరణ పొందాయంటే, వారి వారి శైలి వేరుగా ఉండడమే కారణం. సినిమా కూడా అంతే. ఒక కథను వేర్వేరు దర్శకులు తమ తమ శైలిని అనుసరిస్తూ చెప్పగలరు. అలాంటి దర్శకుల్లో “ప్రవీణ్ సత్తారు” ఒకరు. ఉదాహరణలు, మునుపు ఆయన తీసిన “ఎల్.బీ.డబ్ల్యు”, “రొటీన్ లవ్ స్టొరీ” మరియు “చందమామ కథలు”. ఈసారి “గుంటూర్…