చీకటి రాజ్యం (2015)

ఎన్నో మరపురాని చిత్రాలను అందించిన “కమల్ హాసన్” నుండి ఓ చిత్రం వస్తోందంటే, ఆయన అభిమానుల్లో, సినీప్రియులలో ఎదో ఒక ఉత్సాహం. కారణం ఆయన ఏ కథలో నటించినా అందులో ఒక వైవిధ్యం ఉంటుందనే గట్టి నమ్మకం. అలాంటి ఉత్సాహాన్ని రేకెత్తించిన ఓ చిత్రం “చీకటి రాజ్యం”. దాదాపు ఆరేళ్ళ (2009లో వచ్చిన ఈనాడు) తరువాత నేరుగా తెలుగులో కమల్ చేసిన చిత్రం ఇదే. కమల్ అనుచరుడు “రాజేష్ ఎం సెల్వ” దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో…